Creates circulation in a single-pipe hot water system

Ett nytt unikt system för tappvarmvatten som kan bidra till en besparing av hundratals miljarder liter vatten årligen på en global marknad.

Nytt unikt system för tappvarmvatten

PMX FLOW SYSTEM skapar cirkulation i ett enrörs tappvarmvatten system och förhindrar nerkylning av varmt vatten. Tillgången på vatten kommer att minska, städer och kommuner står inför stora investeringar vid utbyte av gamla vatten och avloppsledningar.

Detta leder till ökade driftkostnader för din fastighet. PMX FLOW SYSTEM sänker förbrukningen av vatten, avloppsvatten och energi och motverkar kommande prisökningar.

Hus i olika färger