Gröna träd.

Om oss

Ny tid – Nya företag – Nya lösningar

PMX FLOW SYSTEM har utvecklats under ett par år av Ove N. Edmark i samarbete med branschfolk.

Pumpmodule X AB är för närvarande ett start-up företag som ägs av 15 aktieägare. Produktion och försäljning kommer att ske med kontrakterade legotillverkare och försäljningsorganisationer, nationellt och internationellt.

Modernt vitt höghus med grönska omkring