Vattenyta

Nyheter

Pumpmodule X AB ökar antalet A-aktier

2023-01-16

Pumpmodule X AB ökar antalet A-aktier till 60 miljoner och B-aktier till 4 miljoner.

Enrörs tappvarmvatten system

2022-12-12

Enrörs tappvarmvatten system i flerbostadshus finns på samtliga kontinenter, den gemensamma nämnaren är, ingen cirkulation i systemen.

Läs mer

Pumpmodule X AB emitterar 1 000 000 B-aktier

2022-11-05

Pumpmodule X AB emitterar 1 000 000 B-aktier i en riktad emission.

Pumpmodule X AB ökar sitt aktiekapital

2022-09-14

Pumpmodule X AB ökar sitt aktiekapital och går över till digital hantering av aktieboken.

Pumpmodule X AB bygger testbädd

2022-08-19

Pumpmodule X AB bygger testbädd för PMX FLOW SYSTEM och PMX IMD SYSTEM.

PMX IMD SYSTEM

2022-08-18

Pumpmodule X AB utvecklar individuell mätning och debitering av varmvatten till befintliga fastigheter.

Kontaktperson: Ove N. Edmark, 070 365 24 41
eller via mejl one@pmx-system.eu

Vi söker samarbetspartner för kundanpassade finansiella lösningar

2022-07-25

Vi söker samarbetspartner för kundanpassade finansiella lösningar och upplägg för den Europeiska marknaden.

Kontaktperson: Ove N. Edmark, 070 365 24 41 eller via mejl one@pmx-system.eu

Vi söker lokal för vår permanenta testanläggning

2022-07-18

Yta: 50 kvm i bottenplan, höjd 25 meter med möjlighet att bygga ett par entrèsolplan. Anslutande hiss ett plus.

Område: Syd eller Mellansverige. Närhet till flyg är ett plus.

För kompletterande information, vänligen kontakta Ove N. Edmark på telefon 070 365 24 41 eller via mejl one@pmx-system.eu

PMX FLOW SYSTEM till Ukraina

2022-03-29

Pumpmodule X AB kommer leverera PMX FLOW SYSTEM till Ukraina vid landets återuppbyggnad.

Dricksvatten­direktivet

2022-03-28

EU:s dricksvattendirektiv anger de särskilda krav som ska vara uppfyllda för vatten som är avsett att användas som dricksvatten. Ett nytt direktiv vann laga kraft i januari 2021 och bestämmelserna ska nu införas i svensk lagstiftning.

Läs mer