Färglada höghus i ett bostadsområde

Sänk kostnaderna

Sänk dina kostnader med PMX FLOW SYSTEM

Enrörs-tappvarmvatten-system utan cirkulation innebär onödigt höga kostnader för vatten, avloppsvatten och energi.

Det finns ca. 2.5 miljoner lägenheter i flerbostadshus i Sverige, av dem beräknas ca. 400 000 lägenheter ha enrörs-tappvarmvatten-system utan cirkulation.

Mellan 15 och 40 liter/lägenhet spolas till avloppet varje dygn, därför att det varma vattnet kyls snabbt ner när inga eller begränsade tappningar sker i en fastighet. Detta upprepas ständigt när någon behöver varmt vatten.

Vid ett genomsnitt om 25 liter per dygn och lägenhet innebär det att 10 miljoner liter friskt fint vatten spolas till avloppet varje dygn från dessa lägenheter. Ett helt orimligt slöseri. Sett från en enskild lägenhet blir det mera en fråga om irritation att behöva vänta på varmvatten, men i ett större perspektiv är det något helt annat.

Om detta pågår under 300 dagar årligen innebär det att 3 miljarder friskt fint vatten spolas till avloppet varje år från dessa fastigheter, till ingen som helst nytta. Det här skapar i sin tur lika mycket avloppsvatten som också debiteras fastighetens ägare.

Snittpriset för vatten och avloppsvatten är ca. 10 öre/l, och kommer att öka på grund av vattenbrist och kommunernas investeringar i nya ledningsnät. Detta innebär en årlig kostnad om 10.000.000 x 0.10 / 1.000.000 x 300 dagar / 300 miljoner. Till denna kostnad tillkommer kostnader för den energi som förbrukats för att värma det vatten som spolats till avloppen. Det rör sig också om miljonbelopp.

Tanken svindlar inför vetskapen om att det finns ca. 20 miljoner flerbostadshus på en global marknad med enrörs-tappvarmvatten-system utan cirkulation.

Ett installerad PMX FLOW SYSTEM, oavsett om det gäller äldre fastigheter eller nyproduktion, sänker kostnaderna rejält.