Duschmunstycke med vatten som rinner

Varför PMX FLOW SYSTEM?

Sänker dina kostnader, bidrar till en bättre miljö för oss alla, ökad komfort för boende och brukare

Tillgången på sötvatten kommer att minska, redan idag kan stora jordbruks-områden, både i väst och öst inte brukas på grund av vattenbrist. Redan om 20 år kommer ett 30-tal länder ha akut vattenbrist, flera av dem i Europa. Detta är fakta.

Det här är inget tillfälligt utan något vi måste anpassa oss till. Vattenbrist och stora investeringar för städer och kommuner vid utbyte av gamla vatten och avlopps-ledningar kommer innebära ökade kostnader för fastighetsägare.

Fastigheter med enrörs tappvarmvatten system (äldre flerbostadshus, kontor, hotell, sjukhus, vårdfastigheter och större villor) har alla en stor överförbrukning av vatten, avloppsvatten och energi.

Detta beror på att ett enrörs tappvarmvattensystem saknar cirkulation. När inga tappningar sker i ett ledningsnät, står det uppvärmda vattnet (55 grader) stilla och kyls snabbt ner.

När någon behöver varmt vatten spolas det nerkylda varmvattnet till avloppet till dess att det kommer varmt vatten i kranen. Detta upprepas ständigt.

Ett enrörs-tappvarmvattensystem finns på samtliga kontinenter och alla har de ett gemensamt, kraftig överförbrukning av vatten, avloppsvatten och energi.

PMX FLOW SYSTEM är också en utmärkt lösning vid nyproduktion och större ombyggnader. Lägre material och arbetskostnader. Varför dra dubbla ledningar när det räcker med en?

Vad PMX gör för er,

  • Konverterar ett enrörs tappvarmvatten system till ett VVC system
  • Sänker fastighetens kostnader för vatten, avloppsvatten och energi
  • Förhindrar utveckling av legionella bakterier i ledningsnätet
  • Bättre komfort för boende och brukare

Kontakta oss

Vill du vara mer kostnadseffektiv?

Kontakta oss så hjälper vi dig.