Fakta om överförbrukning av varmvatten i enrörs tapp- varmvatten system utan cirkulation

2023-07-20

Den genomsnittliga överförbrukningen per lägenhet i en fastighet med enrörs tappvarmvatten system utan cirkulation är 25 liter per dygn.

Enrörs tappvarmvatten system byggdes i Sverige  en bit in på 70-talet.

Om du äger en äldre fastighet som inte har byggts om under Rot-programmet på 80-talet eller senare, har du med stor säkerhet en fastighet med onödigt höga
kostnader för vatten, avlopp och el. Och de här kostnaderna kommer att öka

Vatten, avlopp

En lägenhet i en fastighet med enrörs tappvarmvatten system utan cirkulation
överförbrukar 750 liter vatten och avloppsvatten varje månad. Detta beror på
att uppvärm vatten, 55 grader, står stilla i ledningsnätet och kyls snabbt ner, när inga tappningar sker.. När någon behöver varmt vatten, spolas det nerkylda varmvattnet till avloppet till dess att det kommer varmt vatten i kranen. Det här upprepas ständigt.

Överförbrukningen, räknat på 11 månader är 8250 liter per lägenhet.

Det betyder också att lika mycket avloppsvatten har skapats.

Kostnader för vatten och avloppsvatten varierar från kommun till kommun och
det är inte helt enkelt att få fram exakta kostnader. Vår bedömning är att det
genomsnittliga priset är 10 öre per liter för vatten och avlopp i Sverige 2023. Men det kan mycket väl vara ett högre pris i vissa kommuner.

Kostnaden under 11 månader  för denna överförbrukning av  vatten och avloppsvatten är 825:-per lägenhet, till detta kommer kostnader för energi. Se nedan.

Energi

För att värma en liter vatten går det åt 0.00116 KWh. Om vi utgår ifrån att grundvattnet är 7 grader och kravet på tappvarmvattnet är 55 grader, är det 48 grader som måste värmas.

Det går åt 459 KWh för att värma ovan angiven överförbrukning, 8250 liter.
Vid ett KWh pris om 1:- blir kostanden för 11 månader 459:-
Den sammanlagda kostnader per lägenhet är alltså, 1 284:-+ moms. Det talet kan multipliceras med antalet lägenheter som finns i fastigheter för att få en bra uppfattning om vilka kostnader denna överförbrukning skapar.

PMX FLOW SYSTEM använder inkommande vattentryck för sin funktion.

För systemets flödes sekvenser ingår en mindre magnetdriven pump.

PMX systemet kan programmeras för varje specifik fastighet och är helt automatiskt. Installera och tryck på start.

PMX systemet har en mobil larmfunktion..

Slutliga tester och analyser under 2023.

2023-07-20

Ove N. Edmark