Enrörs tappvarmvatten system

2022-12-12

Enrörs tappvarmvatten system i flerbostadshus finns på samtliga kontinenter, den gemensamma nämnaren är, ingen cirkulation i systemen.

När inga eller begränsade tappningar sker i de här fastigheterna står det uppvärmda vattnet ( 55 grader ) stilla och kyls snabbt ner. När någon behöver varmt vatten spolas det nerkylda vattnet till avloppet till dess det kommer varmt vatten i kranen.

Mellan 25 och 40 liter nerkylt varmvatten beräknas spolas till avloppet per lägenhet och dygn.

Låt oss anta att det finns 300 miljoner lägenheter i de här fastigheterna, förmodligen är det i underkant.

Under 300 dagar per år spolar dessa lägenheter ner 2 250 000 000 000 liter nerkylt varmvatten som i sin tur skapar lika mycket avloppsvatten, plus all energi som förbrukats för att värma detta vatten.

Ett gigantiskt slöseri med vår viktigaste resurs och till miljarder i kostnader.

Pumpmodule X AB

www.pmxflowsystem.com